• Minimální měsíční mzda

  měsíční

  15 200 Kč

  hodinová

  90,50 Kč

  Maximální vyměřovací základ pro pojistné

  od této výše úhrnu hrubých mezd v součtu s daňovým základem z podnikání se uplatňuje bude uplatňovat sazba daně 23%, přestává se platit sociální pojištění

  1 701 168 Kč

  Základní náhrada za použití auta

   

  4,40 Kč/km

  Cena PHM pro účely náhrad za použití automobilu

  benzín 95

  27,80 Kč/l

  benzín 98

  31,50 Kč/l

  Nafta

  27,20 Kč/l

  Elektrická energie

  5 Kč/kWh

  Cestovní náhrady tuzemské

  5-12 hod.

  91 - 108 Kč

  12-18 hod.

  138 - 167 Kč

  nad 18 hod.

  217 - 259 Kč

  Minimální zdravotní pojištění - hlavní činnost

  Měsíční

  2 393 Kč

  Minimální sociální pojištění - hlavní činnost

  Měsíční (ke změně v platbě dojde po zpracování přehledů za rok 2019)

  2 588 Kč

  Zahraniční stravné: Mění se i zahraniční stravné. V rámci EU se zvyšují v Bulharsku (z 35 EUR na 40 EUR), Slovinsku (z 35 EUR na 40 EUR) a také ve Švédsku (z 50 EUR na 55 EUR). Nárok na stravné je vždy, i když se pokrátí o bezplatně zajištěnou stravu, nikdy se nepokrátí až na nulovou hodnotu. Úplný přehled sazeb pro rok 2021 je uveden ve vyhlášce č. 510/2020 Sb.

  O roční zúčtování daně za rok 2020 požádají zaměstnanci svého zaměstnavatele do 15.2.2021 na stejném formuláři jako v minulém roce - tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 - viz stránky finanční správy: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5457-B_1.pdf?202101021556