• V současnosti je nutné získat alespoň 35 let důchodového pojištění pro získání starobního důchodu, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Mezi náhradní doby se počítá: studium po 18. roce života (od roku 2010), nezaměstnanost, civilní služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, pobírání plného invalidního důchodu, otcovská dovolená po narození dítěte, doba nemocenského pojištění, teoretická a praktická příprava na zaměstnání zdravotně postižené osoby a doba, kdy je poskytována ochrana svědka v rámci trestního řízení. Podmínka se může snížit na 20 let důchodového pojištění, pokud pojištěnec počká 5 let po dosažení důchodového věku.

    Do důchodu se vůbec nepočítají některé životní situace, například studium po roce 2010, brigády a přivýdělky, peníze takzvaně na ruku, podnikání bez pojistného, pasivní příjmy, invaliditu I. a II. stupně, výkon trestu a další situace, které nezakládají účast na pojištění.

    Může nastat drobné nedopatření, kdy například zaměstnavatel opomene přihlásit zaměstnance k účastni na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. ČSSZ pravidelně provádí kontrolu a snaží se neúplné údaje doplnit, avšak ani tato kontrola nemusí být stoprocentní. Dle informací ČSSZ je zamítnuto 7 až 8 procent žádostí o starobní důchod, především z důvodu nezískání potřebné doby důchodového pojištění.

    Vláda Petra Fialy by chtěla snížit minimální dobu na 25 let, která platila již v minulosti. Návrh na snížení by měl být součástí důchodové reformy, která by měla být představena v druhé polovině roku 2023.

     

    Zdroj: www.ceskeduchody.cz