• Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona ministerstva financí, v kterém jsou zahrnuty zásadní změny, které by byly s účinností od 1. ledna 2023.

  Zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony

  Novela zákona o DPH navrhuje zvýšit limit obratu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč. Zvýšení limitu podporuje sama EU, která členským zemím umožní toto navýšení implementovat od roku 2025, ČR nicméně požádala o možnost zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony Kč už před účinností této směrnice. Je předpoklad, že žádost bude na úrovni EU schválena nejpozději v červnu.

  Tři pásma paušální daně

  V souvislosti s růstem limitu pro plátcovství DPH by došlo novelou zákona o dani z příjmů ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale dojde k zavedení třech pásem odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Podrobný přehled těchto pásem přineseme v některém z dalších dopisů po schválení daňového balíčku.

  Mimořádné zrychlené odpisy pro roky 2022 a 2023

  Předpokládaný návrh zákona prodlouží mimořádně zrychlené odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023, čímž naváže na zrychlené odpisy majetku pořízeného v letech 2020 a 2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců (namísto standardních 3 let) a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců (namísto standardních 5 let).

  Osvobození bezúplatných převodů podílů na bytových domech od daně

  MF v předkládaném daňovém balíčku navrhuje zpětně osvobodit zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jedná se o bytové domy, které byly postaveny v letech 1995 - 2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z program podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury, a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1,- Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo. S ohledem na aktuální tržní ceny nemovitostí by dnes daňová povinnost z tohoto převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace, což by bylo proti smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení.

  Další navrhované daňové úpravy

  V novele zákona o DPH dále MF navrhuje úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. Jedná se zejména o snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro živnostníky a s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky plátce.

  Jakmile budou legislativním procesem řešeny tyto návrhy, budeme Vás blíže informovat. Snad na podzimním semináři pro klienty Vám budeme stavu poskytnout relevantnější údaje.

  Zdroj: www.mfcr.cz