• Začátkem týdne jsme Vás v pravidelném dopise informovali o návrhu vlády na výši příspěvku v karanténě. Vládní návrh byl ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku. Ještě ten den večer však tento návrh nebyl ve sněmovně schválen a došlo k vrácení již dříve projednávaného příspěvku ve výši 370,- Kč/den. Zákon byl v této podobě k 5. březnu vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 121/2020 Sb.

    A jak toto vyplácení příspěvku bude fungovat? Zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské (náhrady příjmu) bonus ve výši až 370,- Kč za každý kalendářní den. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění. Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

    Zdroj: www.mpsv.cz