• Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 ze dne 9.3.2021 došlo k prominutí DPH v případě prodeje respirátorů. Toto prominutí bylo nastaveno na období od 4.4.2021 do 3.6.2021. Dne 1. června bylo toto prominutí ve finančním zpravodaji č. 23/2021 prodlouženo do 30.6.2021.

    Zdroj: www.mfcr.cz