• Ve finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021 došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. září do 31. října 2021. Toto rozhodnutí navazuje na již stávající prominutí daně v předchozích obdobích.

    Zdroj: www.mfcr.cz