• Ve finančním zpravodaji č. 33/2021 ze dne 19. října 2021 došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1. listopadu do 31. prosince 2021. Toto rozhodnutí navazuje na již stávající prominutí daně v předchozích obdobích.  Mimochodem zaměstnavatel v rámci opatření v souvislosti s COVID-19 je povinen od 25.10.2021 vybavit zaměstnance respirátory.

    Zdroj: www.mfcr.cz