• Vlivem generálního pardonu ministryně financí a „odkladu“ termínu pro podání přiznání k daním z příjmů dochází i k prodloužení termínů pro podání přehledů OSVČ:

    • na sociální pojištění je poslední termín 30.6.2021 a k témuž datu je nutné doplatit i případný nedoplatek
    • na zdravotní pojištění je poslední termín 2.8.2021 na základě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění