• Program ANTIVIRUS A prodloužen do konce roku

    V rámci programu ANTIVIRUS vláda dne 14. října schválila prodloužení režimu A do konce roku. Tento režim je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Jeho využití se má týkat firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády. Nově získává zaměstnavatel 100% náhrad mezd a strop se zvýší na 50.000,- Kč na jednoho zaměstnance. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80% nákladů na náhrady mezd, max. 39.000,- Kč na zaměstnance. V případě, že bude čerpána náhrada na zaměstnance v karanténě, bude vyplaceno 80% náhrad mezd.

    O úpravách režimu B a C bude probíhat další jednání a případně Vám jej představíme v některém z dalších dopisů.

    https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/14_10_2020_TZ_Rezim_A_programu_Antivirus_prodlouzen_do_konce_roku.pdf/b613de9f-dc9c-f6ea-822a-08233a869091

    Zdroj: www.mpsv.cz