• Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu COVID 2– Nájemné od 21. října 2020 přijímá žádosti přes své webové stránky: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default. Tento program pro podnikatele, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách. Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec až září 2020. Reálně je možná podpora až od září, neboť podmínkou je uzavření provozovny.

    Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období před podáním žádosti. Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Z podmínek zde uvádíme jen jednu a to, že se nesmí jednat o osoby blízké ve vztahu vlastník a nájemce.

    Výzva se vztahuje na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů. Tento okruh byl stanoven usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října a usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, kde jsou popsány konkrétní podmínky nároku na podporu.

     Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne…