• Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo navazující výzvu programu COVID - Ubytování. Tento program je zamířen na provozovatele hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, které jsou v důsledku přijatých opatření zasaženi.

    Postup podání žádosti a výše přiznávané dotace bude obdobný jako u první výzvy tohoto programu. Rozhodným obdobím, k němuž se dotace vztahuje je období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 (vyjma 3. prosince - 17. prosince). Příjem žádostí byl zahájen 1. února v dopoledních hodinách a bude končit dne 31. března 2021.

    Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz