• Nařízením č. 356/2021 Sb. byly vyhlášeny veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022. Průměrná mzda pro rok 2022 bude činit 38.911,- Kč.

    Od této veličiny se stanovují další údaje. Hranice pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob (23%) je stanovena stropem příjmů ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2021 tento strop činí 1.701.168,- Kč. Pro rok 2022 bude tento limit činit 1.867.728,- Kč.

    Od výše průměrné mzdy se také odvíjí minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2022. Minimální záloha na zdravotní pojištění tak od nového roku vzroste z 2.393,- Kč na 2.627,- Kč a minimální záloha na sociální pojištění vzroste z 2.588,- Kč na 2.841,- Kč.