• Dne 24. května byla podpisem prezidenta stvrzena novela zákona o silniční dani. Se zpětnou účinností od ledna 2022 jsou předmětem této daně vozidla kategorie N2, a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo o4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR. Osobní automobily včetně autobusů již vůbec nejsou předmětem daně. Nákladní automobily s max. hmotnostní nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tudy v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně. Reálně budou daň silniční za rok 2022 platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů. Došlo však k poměrně významnému snížení daňové povinnosti.

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

  Počet náprav

  Největší povolená hmotnost v tunách

  Výše daně v Kč

  nejméně

  méně než

  2

   

  12

  0

  12

  13

  800

  13

  14

  2300

  14

  15

  3200

  15

   

  7200

  3

   

  15

  0

  15

  17

  1400

  17

  19

  2900

  19

  21

  3800

  21

  23

  5800

  23

   

  9000

  4 a více

   

  23

  0

  23

  25

  3800

  25

  27

  6000

  27

  29

  9400

  29

   

  14000

   

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

  Počet náprav

  Největší povolená hmotnost v tunách

  Výše daně v Kč

  nejméně

  méně než

  2

   

  16

  0

  16

  18

  400

  18

  20

  900

  20

  22

  2000

  22

  23

  2600

  23

  25

  4600

  25

  28

  8000

  28

  31

  8700

  31

  33

  12100

  33

   

  18400

  3 a více

   

  36

  0

  36

  38

  11800

  38

  40

  16300

  40

   

  24200

   

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

  Největší povolená hmotnost v tunách

  Výše daně v Kč

  nejméně

  méně než

   

  12

  0

  12

   

  3600