Možná jste se někdy v minulosti pozastavili nad tím, jak správně vypočítat náhradu za spotřebované PHM v případě, kdy zaměstnanec pro služební cestu použije své vlastní motorové vozidlo.

Zaměstnanci v tomto případě mimo jiné přísluší základní náhrada (pro rok 2021 činí 4,40 Kč) a náhrada výdajů za spotřebované PHM. Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Pokud tento údaj v technickém průkazu není, vypočte se spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v TP uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná vyhláškou MPSV.

Pro snadnější orientaci uvádíme následující přehled číselného označení používaných norem EU: