• Letní vedra a povinnost kompenzace zaměstnavatele
  • Pozor na problém se záruční dobou při koupi na firmu
  • Možnost okamžitých plateb

  Letní vedra a povinnost kompenzace zaměstnavatele

  V posledních letech nás v letních měsících trápí opravdu vysoké teploty. To však sebou nese několik povinností, na které by zaměstnavatelé neměli zapomínat - zaměstnavatel by měl poskytnout určité kompenzace za práci v náročných podmínkách. Jsou to hlavně tekutiny a zkrácení pracovní doby formou častějších přestávek. Klíčovým je nařízení vlády č. 361/2007, které stanovuje podmínky ochrany zdraví při prací. Každý typ práce je zařazen do jedné z tzv. tříd, podle toho, jak je náročná z hlediska výdeje energie. Není bohužel možné naprosto všechny typy práce v rámci těchto tříd vyjmenovat, je proto zařazení práce do jednotlivých tříd na uvážení jednotlivých zaměstnavatelů.

  Mimo jiné záleží i na tom, zda je pracoviště vnější či vnitřní a jaký je způsob větrání, zda je prostředí klimatizována. V nařízení jsou stanoveny max. a min. teploty pro práci. Pro nejnižší kategorii (např. kancelářské práce) v případě klimatizovaného pracoviště se jedná o rozmezí 20 až 27 stupňů. Pro práci lakýrníků, svářečů, dělníků je teplota stanovena na 14 až 32 stupňů.

  V nařízení je dále stanoveno, že maximální ztráta tekutin za osmihodinovou směnu je 1,25 litru. Jakmile dojde k překročení této hodnoty a je dosaženo teplot v tabulkách nařízení, je nutné poskytnout zaměstnancům ochranné nápoje, např. pro kancelářské práce se musí v rozmezí teplot od 31 do 36 stupňů poskytovat nápoje o objemu od 0,9 až 2,7 litru. U práce lakýrníků, svářečů a jiných dělníků je v případě rozmezí teplot 24 až 32 povinnost poskytnout nápoje o objemu 0,9 až 2,8 litru a při překročení 33 stupňů dokonce 3,1 litru vody.

  ČTK provedla průzkum mezi některými zaměstnavateli, kteří mají ve firmách teplotně náročné provozy. Poskytují minerálky, iontové nápoje i nealkoholické pivo a dodržují častější přestávky.

  Poznámka k daním: Daňově uznatelné jsou ovšem pouze ty nápoje, které naplní podmínku ochranných nápojů (viz výše uvedené teploty a objemy) či bez omezení voda neochucená a neperlivá.

  Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz

  Pozor na problém se záruční dobou při koupi na firmu

  Před nedávnem se k nám dostal dotaz jednoho z našich klientů týkající se reklamace. Prodejce mu při snaze reklamovat domácí spotřebič (konkrétně lednici) sdělil, že doba, po kterou mají možnost předmět reklamovat je pouze půl roku po zakoupení spotřebiče. Klient tomu nevěřil a hájil se dvouletou záruční dobou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Bohužel ten ale platí pouze pro „soukromé osoby“. Koupě „na IČO“ je pro ekonomickou činnost a vztah mezi podnikateli upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který pojem záruka v tomto smyslu nezná. Zákonnou povinností prodejce je v tomto případě akceptovat pouze ty vady, které se vyskytovaly v okamžiku nákupu věci, nikoliv ty, které vznikly později a to pouze v průběhu následujících 6 měsíců od zakoupení věci, pokud si s kupujícím nesjednají záruku individuálně.

  Naše doporučení je tedy takové, abyste při nákupech na tuto skutečnost mysleli a sjednali si záruční podmínky. Upozorňujeme na fakt, že pokud byste chtěli zákon obejít a zakoupit předmět jako soukromá fyzická osoba (nepodnikající) pro dvouletou záruku a toto bude patrné z dokladu, nebudete mít možnost odečíst si DPH, do společnosti budete předmět prodávat již jako druhému vlastníkovi (nebude se tedy ve své podstatě již jednat o nový předmět) a v případě investic přicházíte o možnost uplatnění zvýšeného odpisu o 10%. Často se stává, že u těchto nákupů v hodnotě nad 10000 Kč se na tuto skutečnost přijde při snaze uplatnit si odpočet DPH, protože dodavatel na faktuře neuvedl DIČ a nevykáže toto plnění v rozpisu v kontrolním hlášení po dokladech v oddílu A.4. a odběratel si tento doklad v rozpisu přijatých plnění uvede. Při párování odvodů a nároku na odpočet DPH správci daně tedy vyjde, že odběratel si nárokuje DPH z dokladu, ze kterého DPH dodavatel neodvedl a pošle výzvu ke kontrolnímu hlášení.

  Možnost okamžitých plateb

  V průběhu roku 2019 spustily některé bankovní instituce platební revoluci. Peníze, které pošlete z jedné banky do jiné, nově dorazí na účet okamžitě. Tuto možnost v současné chvíli zatím nabízejí Air Bank, Česká spořitelna a Creditas. Podle informací serveru Peníze.cz by se k těmto bankám mělo v průběhu druhého pololetí roku 2019 přidat dalších 5 bank: Komerční banka (do konce září), Raiffeisenbank (v průběhu podzimu), Moneta (někdy ve druhém pololetí), ČSOB včetně Poštovní spořitelny (ke konci roku) a mBank (na přelomu letošního a příštího roku).

  Své zpoždění za první trojicí vysvětlují především tím, že vzhledem k tomu, že ostatní tuto novinku také ještě nenabízí, není ve své podstatě kam spěchat. Protože tento způsob je možný pouze v případě, že i ostatní banky tuto možnost nabízejí, tzn., že v současné chvíli dochází k okamžitým platbám pouze mezi Air Bank, Českou spořitelnou a bankou Creditas.

  Zdroj: www.penize.cz