• V souvislosti s množícími se dotazy ke stravenkovému paušálu uvádíme možné ustanovení, k doplnění do Vašich vnitřních předpisů:

    Zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr nebo na dohody konané mimo pracovní poměr mají za odpracovanou směnu v daném dni nárok na vyplacení stravenkového paušálu. Tento paušál pro rok 2021 činí … Kč (max. 75,60 Kč). Odpracovanou směnou se rozumí doba výkonu práce minimálně … hodiny denně (min. 3 hodiny).

    Hodnota stravenkového paušálu nad tento limit musí na straně zaměstnance podléhat odvodu daně ze závislé činnosti a také odvodům na sociální a zdravotní pojištění, tedy v podstatě má stejný efekt z titulu daňového zatížení jako mzda.

    Již v minulém dopisu jsme uváděly, že u organizací, které tvoří FKSP, na stravenkový paušál je možné z tohoto fondu přispívat.  Ještě na závěr podotýkáme, že výhodou je i možnost na jednom pracovišti pro různé zaměstnance využít jak formu paušálu, tak stravenky.