• Vzhledem k tomu, že se blíží čas letních prázdnin a podnikatelé často využívají v tomto období levné pracovní síly v podobě studentů, uvádíme několik informací, na které byste v těchto případech neměli zapomenout.

    Na základě čl. 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mají mladiství právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Osoby mladistvé jsou dle § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce osoby mladší osmnácti let, dolní věková hranice vyplývá z ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského, podle něhož se nezletilý, kdo dovršil 15 let a ukončil povinnou školní docházku, může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu, tj. podle zákoníku práce.

    Většinou se u těchto krátkodobých prací využívají tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle §74 až §77 zákoníku práce. Na rozdíl od pracovního poměru není zaměstnavatel povinen v těchto dohodách rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

    Jediné na co je nutné pamatovat, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, by měla být v této dohodě uvedena. Aby se z této dohody neodvádělo sociální a zdravotní pojištění, musí být výplata do 10.000 Kč měsíčně.

     

    Příjmy do určité výše zůstávají v praxi nezdaněny nebo jsou zdaněny pouze nízkou částkou. Za předpokladu, že student podepíše růžové prohlášení, náleží mu základní sleva (na poplatníka), studentská a případně další sleva na dani. Pokud toto prohlášení nepodepíše (často z důvodu, že ho již má podepsáno u jiného zaměstnavatele a další již podepsat za stejný měsíc nesmí) je mu daň sražena ve výši 15% z hrubé mzdy.