• Základní termín pro podání daně z příjmů za rok 2021 uplynul v pátek 1. dubna 2022. Od loňského roku máme ale v daňovém řádu zakotven ještě termín 1.5. (v letošním roce je termín 2.5., protože zákonný termín vychází na neděli), který mohou využít všechny subjekty (tedy jak fyzické osoby, tak právnické osoby) v případě, že podají daňové přiznání elektronickou formou. Další termín je pak pro ty, kteří při zpracování přiznání využijí služeb daňového poradce nebo jsou povinně auditovanou společností - v tomto případě termín pro podání přiznání uplyne 1.7. V případě, že využijete služeb daňového poradce, stačí zaslat plnou moc až spolu s podávaným přiznáním.

    Základní termín u podnikatelů fyzických osob (OSVČ) pro odevzdání přehledů na pojišťovny a správu sociálního zabezpečení je měsíc od termínu pro podání přiznání, tj. nyní je do 2.5.,2022,  v případě podání daňového přiznání elektronicky se termín o měsíc posouvá. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Prokázaný přeplatek pojistného je povinna OSSZ a zdravotní pojišťovna vrátit do jednoho měsíce od podání přehledu.