• Vedení účetnictví pro příspěvkové a neziskové organizace zahrnuje:

  • komplexní zpracování veškerých účetních operací na základě prvotních dokladů v účetnictví pro příspěvkové organizace

  • náklady na účetní software – pro příspěvkové organizace nejčastěji využíváme program SQL Ekonom či Fenix

  • vyhotovení závěrkových operací a zpracování účetní závěrky, včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a příslušných účetních výkazů

  • zpracování vnitropodnikových směrnic

  • měsíční přehledy plnění plánu

  Za zpracování účetnictví pro příspěvkové organizace je nabízena cena, určená dle průměrného počtu účetních dokladů. K tomu je potřeba znát zejména počet faktur, pokladních dokladů, počet položek na bankovních výpisech, zúčtování mzdových rekapitulací, odpisů a podmínky týkající se požadavků na účetnictví u jednotlivých dotací. Klientům je většinou stanoven měsíční paušál vycházející z přibližného přepočtu zpracovávaných dokladů. Cena zahrnuje i zpracování všech čtvrtletních mezitímních účetních závěrek zasílaných na krajský úřad, dokladovou inventarizaci, zpracování roční účetní závěrky. Tyto služby nejsou účtovány nad rámec běžného měsíčního paušálu.