• Změna bude zahrnovat rozšíření okruhu vozidel podléhající povinnosti pojištění odpovědnosti. Nově se vozidlem rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h a hlavním zdrojem pohybu je motor (tedy i elektrické koloběžky a Segwaye, ale ne elektrokola – tam je hlavním zdrojem pohybu šlapání). Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti bude nově mít skutečný provozovatel vozidla, a ne vlastník vozidla. Ruší se zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti a budou nahrazeny on-line evidencí povinného ručení.  Měly by se zjednodušit evidenční úkony při změnách v registru a dochází ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč.

    Zákon by měl nabýt účinnosti 23. prosince 2023 a přechod na online systém a zrušení zelených karet by mělo být realizováno do 1. července 2024.

    Zdroj: www.mfcr.cz