• Zaokrouhlování DPH po novele - vyjádření finanční správy

    Podle novely zákona o DPH se dle §37, písm. b), bodu 1 není do základu daně zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Tato novela zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě bezhotovostní platby. Důvodem je předpoklade, že při tomto způsobu platby není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny.
    V případě, že poskytovatel plnění zaokrouhlí i v případě, že platba bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a tudíž dani nepodléhá.

    Zdroj: www.financnisprava.cz