• Na přelomu roku se hodně neziskových subjektů především spolků potýkalo s problémem, že při žádosti o dotaci musely nutně dokládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Na základě četných dotazů poskytovatelů dotací a zapsaných spolků jako možných žadatelů sdělilo ministerstvo financi stanovisko, že u těchto organizací postačí doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, ke které má přístup každý občan a lze jej získat na: www.esm.justice.cz. Jinak o úplný výpis se musí žádat příslušný rejstříkový soud a žádost je zpoplatněna.