• Zákon č. 65/2022 Sb. s účinností od 21.3.2022 do 31.3.2023 potvrzuje možnost odečíst od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2022 i dary na podporu Ukrajiny a např. peněžní dar poukázaný na účet ukrajinského velvyslanectví 304452700/0300 je odčitatelný bez dalšího prokazování pouze výpisem z účtu případně ústřižkem složenky. Finanční správa v současné době připravuje seznam účtů, u kterých bude možno postupovat obdobně.

    Zákon současně zvyšuje limit pro odpočet darů za rok 2022 (v případě hospodářského roku za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023) na 30% základu daně z příjmů fyzických či právnických osob. Do limitu pro odpočet darů se započítávají jak obvyklé charitativní, humanitární apod. dary vymezené v §15, odst. 1 a §20, odst. 8 zákona o daních z příjmů, tak i dary související s obranou Ukrajiny.