• Dne 25. ledna byl vyhlášen záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou situaci. Projekty je možné realizovat kdekoli na území ČR kromě hlavního města Prahy. Žádosti jsou přijímány od 1. února 2021 prostřednictvím e-podatelny. Součástí žádosti musí být kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění.

  Je určen pro malé a střední podnikatele a projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:

  • 49392 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
  • 8551 Sportovní a rekreační vzdělávání
  • 9311 Provozování sportovních zařízení
  • 9312 Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9329 - Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

  Je nabízena záruka za provozní úvěr do výše max. 15 mil. Kč a pouze do výše 80% jistiny. Doba ručení může činit až 3 roky.

  Zdroj: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/