• Při výpočtu náhrady za spotřebované PHM podle §158 zákoníku práce se vychází buď z ceny prokázané zaměstnancem ano z ceny určené vyhláškou č. 511/2021. Tato vyhláška byla ve věci ceny za spotřebované PHM od počátku roku dvakrát novelizována:

    • od 12.3.2022 byla zvýšena cena elektřiny z 4,10 Kč/kWh (platilo pro období od 1.1. do 11.3.2022) na 6,- Kč/kWh
    • s účinností od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů z 37,10 Kč/l na 44.50 Kč/l a ke zvýšení ceny nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč

    Pokud jste již některým zaměstnancům vyplatili náhrady bez zohledněných změn, je nutné tyto náhrady dodatečně opravit a doplatit.