• Ve sbírce listin byla zveřejněna vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou dochází ke změně sazby základní náhrady za PHM v případě použití vozidla pro služební cestu. Dochází ke zvýšení náhrady za benzín 95 na hodnotu 33,80 Kč (původní výše byla stanovena na 27,80 Kč). Vyhláška nabyla účinnosti dne 19. října 2021 a od tohoto data je tedy nutné proplácet cestovní náhrady za PHM v této vyšší hodnotě. Ostatní hodnoty zůstávají beze změny.