• Prodloužení dočasné ochrany svých zaměstnanců – uprchlíků z Ukrajiny musí mít zaměstnavatelé prokazatelně doloženo, a to nejprve např. zaslaným emailem o prodloužení dočasné ochrany a poté předložením vyznačeného vízového štítku. To vše z důvodu, aby prokázali, že se nedopustili nelegálního zaměstnávání. Zaměstnanec má možnost prodloužení ve lhůtě až do 31. března 2024. Tato povinnost souvisí se změnou zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny, kde jsou i další opatření účinná ve většině od 1. dubna 2023.

    S prodloužením dočasné ochrany souvisí i změna v poskytování příspěvků na solidární domácnost i posuzování příjmů uprchlíků pro nárok na humanitární dávky. Za příjmy se nově považují i příjmy ze zahraničí (především z Ukrajiny), a to jak z výdělečné činnosti, tak ze sociálních dávek. Příjem ze zahraničí se přepočte na českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného ČNB platného k prvnímu dni období, za které se zjišťuje. Cizinec s dočasnou ochranou má povinnost hlásit příslušnému pracovišti všechny změny, které se týkají jeho bydliště (změnu musí nahlásit nejdéle do 3 dnů).

    Zavádí se nově rozhodné období pro dokládání příjmů, a to jeden kalendářní měsíc předcházející aktuálnímu kalendářnímu měsíci, v němž cizinec žádá o dávku. Od 1. dubna 2023 budou úředníci při posuzování dávek zjišťovat příjmy přímo od zaměstnavatele, kterému zašlou výzvu s dotazem na výši výdělku dané osoby s dočasnou ochranou za daný kalendářní měsíc.  Zaměstnavatel bude muset potvrzení zaslat do 8 dnů ode dne doručení výzvy.

    Podle nového znění § 87 zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé hlásit všechny zaměstnance, tedy i osoby s dočasnou ochranou ČSSZ, a to jak v případě nástupu těchto osob do pracovního poměru, tak i při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce. Dosud zaměstnavatelé hlásili pouze nástup zaměstnancům, jimž zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění.

    Zdroj: www.podnikatel.cz