• Na základě implementace právní úpravy EÚ a nařízení vlády ČR dojde od 1. ledna 2022 ke změnám ve vykazování hlášení Intrastatu, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státu EU.

    Hlášení a vykazování bude zjednodušeno tak, aby byly získány potřebné údaje a zároveň se snížila administrativní zátěž na straně podnikatelů a celní správy. Firmy, které mají roční objem vyvezeného a dovezeného zboží mezi 12 a 20 miliony Kč, budou moci vykazovat výdaje na daný rok pomocí tzv. zjednodušeného hlášení.

    Mezi další změny patří např. zvýšení limitu pro vykazování malých zásilek z 200 EUR na 400 EUR, povinnost uvádět DIČ partnera a zemi původu na vývozu a zaokrouhlování na celá čísla z původních tří desetinných míst.

    Bližší informace naleznete na stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-intrastatu-od-1-1-2022