• Dne 28.11.2022 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023. Povinnost elektronicky evidovat tržby byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď míří k projednání v Senátu. Dle Ministerstva finanční podnikatelům poklesne administrativní zátěž a odpadnou jim náklady na pokladní zařízení nebo na internetové připojení. Celkem odhaduje úsporu podnikatelům ve výši cca 1,5 miliardy Kč ročně. Odpadnou také náklady na straně státu, které v letech 2017-2020 činily přibližně 2,17 mld. Kč. Primárním úkolem evidence tržeb bylo zaznamenávání hotovostních plateb, ale jelikož v posledních letech v důsledku pandemie došlo k prudkému nárůstu počtu bezhotovostních plateb, EET ztratilo svůj význam.

    Zdroj: www.daneprolidi.cz