• V souvislosti se změnami v oblasti DPH od 1.7.2021 (přinášíme k těmto úpravám informace na konci tohoto dopisu) dochází ke zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR - nově tak bude nutné odvádět DPH u všech dovezených zásilek z třetích zemí s výjimkou osvobozených od cla a DPH (např. pro humanitární pomoc, velvyslance, soukromé účely).  Po této úpravě bude zboží do 150 EUR osvobozeno od cla, ale bude nutný odvod DPH a u zboží nad 150 EUR bude nutný odvod cla i DPH.