• V minulém dopise jsme Vás informovali o nové možnosti pověření správce daně předáním účetní závěrky na obchodní rejstřík. S respektováním názorů odborné veřejnosti naše kancelář nebude využívat této možnosti zveřejňování. Především je to z důvodů, že účetní závěrky odesílané na finanční úřad nemají podpisový záznam statutárního orgánu a firmám by mohlo hrozit i vyřazení z výběrových řízení z důvodů, že účetní závěrka není řádně zveřejněna. Většinou také jsou odeslány správci daně před schválením nejvyšším orgánem a přitom by měly být zveřejněny standardně až po jejich schválení. Často jsou sestaveny v plném rozsahu, ačkoli ke zveřejnění ve sbírce listin dochází u malých a mikro účetních jednotek ve zkráceném rozsahu, atd.