• Vzhledem k tomu, že již většina subjektů má schválenou účetní závěrku, upozorňujeme na povinnost jejího zveřejnění. Dále na povinnost zveřejnění zprávy o vztazích a kdo sestavujete výroční zprávu a máte povinný audit, pak i těchto dokumentů.

    Účetní závěrky je nutné zveřejnit nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny nejvyšším orgánem (rozuměno valnou hromadou, správní radou, členskou schůzí). V případě jejich neschválení je nutné zveřejnit také informaci o tom, že zveřejňované výkazy nebyly schváleny.

    Účetní závěrku ve formátu PDF je možné zaslat těmito způsoby:

    V případě, že účetní závěrku nezveřejníte, je v zákoně o účetnictví (v §37 a §37a) stanovena výše sankce za nesplnění této povinnosti. Sankce je stanovena ve výši 3% z hodnoty aktiv celkem (touto hodnotou se rozumí hodnota netto aktiv zjištěná z rozvahy).