• V souladu s §21 zákona o účetnictví mají osoby zapsané v obchodním rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku a některé osoby i výroční zprávu.

  Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve veřejném rejstříku

  Zveřejňování účetní závěrky, případně výroční zprávy, patří k pravidelným povinnostem účetních jednotek. Pro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku i výroční zprávu ověřenou auditorem, je stanovena lhůta pro zveřejnění do 30 dnů po splnění obou zákonných podmínek:

  • ověření účetní závěrky auditorem a
  • schválení účetní závěrky k tomu příslušným orgánem (např. valná hromada obchodní korporace).

  Nejpozději musí ke zveřejnění dojít do dvanácti měsíců od rozvahového dne, tzn. při zveřejnění ekonomických údajů za rok 2018 do konce roku 2019. Tato lhůta platí i pro případ, kdy nedojde ke schválení účetní závěrky či výroční zprávy příslušným orgánem. Údaj o případném neschválení zveřejňované účetní závěrky či výroční zprávy také podléhá zveřejnění.

  Uvedená lhůta pro zveřejnění platí i pro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

  Malé a mikro účetní jednotky, které nemají ze zákona povinný audit, nemusí zveřejňovat celou účetní závěrku. Tyto účetní jednotky zveřejňují pouze rozvahu (a to ve zkráceném rozsahu, tak jak je definováno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., §3a, odst. 2, písm. a. (resp. písm. b.)) a přílohu v účetní závěrce. A jak tedy rozvaha u těchto účetních jednotek má vypadat? Mikro účetní jednotka zveřejňuje rozvahu pouze v položkách, které jsou označeny písmeny. Malá účetní jednotka zveřejňuje rozvahu v položkách, které jsou označeny písmeny a římskými číslicemi.

  Vzhledem k tomu, že obchodní rejstřík vedený krajským soudem prozatím akceptuje zaslání účetní závěrky e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, jsme schopni našim klientům odeslání účetní závěrky zajistit přímo z naší kanceláře.