• Sazby tuzemského stravného pro letošní rok upravuje vyhláška 511/2021 Sb. – od 1.1. do 19.8.2022 jsou pro podnikatelskou sféru stanoveny takto:

  • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

  Od 20.8.2022 jsou v důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb. stanoveny takto:

  • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

  Zvyšuje se také cena benzinu 98 oktanů pro účely cestovních náhrad – od 1.1.2022 byla stanovena na 40,50 Kč/l a od 20.8.2022 se zvyšuje na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l.